REKLAMACJE

Pomimo tego, że produkty oferowane przez nasz sklep są oryginalne i nowe, mogą trafić się wady fabryczne niezależne od nas. W takich sytuacjach prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami:

1. Reklamacje z tytułu rękojmi można składać w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania produktu.

2. Niezgodność towaru z umową powinna zostać zgłoszona przez klienta przed upłynięciem 2 miesięcy od momentu ich stwierdzenia.

3. Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne są przyjmowane i rozpatrywane zgodnie z przepisami Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 30 maja 2014 roku.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową (wady), kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową w przypadku, gdy kupujący w momencie zawierania umowy wiedział o niej oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności po upływie 24 miesięcy.

6. Zużycie obuwia w sposób naturalny (wytarcie wkładek, starcie podeszwy, odbarwienia wynikające z przemoczenia lub przepocenia obuwia lub odkształcenie się przez dopasowanie obuwia do stopy) nie może być traktowane jako niezgodność z umową. Dotyczy to także rozcięć, rozerwań lub starć spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie obuwia, za które sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności.

7. Pozostałe produkty z naszej oferty (odzież, piłki, akcesoria sportowe, itp.), które zostały uszkodzone (rozerwane, rozcięte, posiadają ułamane elementy lub były używane niezgodnie z przeznaczeniem) w wyniku niewłaściwego użytkowania nie mogą być podstawą niezgodności z umową, a sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe obchodzenie się z produktem.

8. W przypadku reklamacji, wymiany i zwrotu wymagany jest dowód zakupu.

Pobierz protokół reklamacji