„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Operacja pn. „Zintegrowana platforma sprzedaży internetowej”

mająca na celu „Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie utworzenia i prowadzenie sklepu internetowego”

Zadanie zrealizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Siedleckiej

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020